img img img
Over ons

Over Fluit- en Tambourcorps St. Paulus

Fluit- en Tambourcorps St. Paulus is een bloeiende vereniging die in het Landgraafse een prominente plaats inneemt in het verenigingsleven. St. Paulus werd opgericht op 12 augustus 1934 maar er straalt voldoende levenslust van af om ook de toekomst optimistisch tegemoet te zien. Sinds 1965 heeft St. Paulus zich een plaats verworven in de hoogste concoursafdeling. In 2006 zijn bij fluit- en tambourcorps St. Paulus een 4-tal doelstellingen verwoord, t.w.:

  • Muzikaal in de eerste divisie van fluit- en tambourcorpsen op het hoogste niveau te presteren;
  • De muzikale capaciteiten te presenteren tijdens locale activiteiten, carnavals optochten, parades, concoursen, concerten en concertreizen;
  • Alle leden, met voldoende inzet, deel uit te laten maken van een team ter verwezenlijking van de muzikale doelstelling, uitgaande van een duidelijk geformuleerd stappenplan;
  • Alle leden deel uit te laten maken van één groep waar met name naast muzikale prestaties ook voldoende ruimte is voor sociale contacten en activiteiten.

Samen musiceren is de belangrijkste drijfveer van haar muzikanten, jong en oud, van fluitist tot slagwerker, zij allen hebben plezier in het spelen van muziek. Concerten, een regelmatige rondgang en vele andere optredens in binnen- en buitenland getuigen daarvan. Naast het in stand houden van een stuk traditie zijn er ook veel nieuwe muzikale stromingen bij St. Paulus, daarbij naast de pijper- en dwarsfluiten gebruikmakend van een uitgebreid slagwerk en percussie en mallets zoals xylofoon, marimba, pauken en vibrafoon.

Bij muzikale uitvoeringen presenteert het corps zich op dit moment met 45 spelende muzikanten. Het waarborgen van de kwaliteit vergt een gedegen ledenwerfactie en opleiding. Vanwege het unieke karakter van de pijperfluit in combinatie met een grote verscheidenheid aan slagwerk is een specifieke opleiding noodzakelijk. Een opleiding die binnen het reguliere muziekonderwijs niet voorhanden is. Voor continuering van het aantal spelende muzikanten draagt dan ook een eigen enthousiast- en gediplomeerd opleidingsteam zorg. Deze basis is van essentieel belang om het muzikale niveau binnen fluit- en tambourcorps St. Paulus te waarborgen.