img img img
Pijperfluit (een houten dwarsfluit zonder kleppen)

Historie van de pijperfluit

Tot de renaissance was de vocale muziek de belangrijkste. Vanaf de renaissance ( wedergeboorte) worden instrumenten niet meer alleen als ondersteuning voor de menselijke stem gebruikt, maar worden gebruikt als op zich zelf staande instrumenten waar aparte muziekwerken voor gecomponeerd werden.

Een van de belangrijkste instrumenten uit die tijd is de pijperfluit. De fluit, van het Zwitserse woord Pfiff, werd bespeeld door beroepsmuzikanten met een vast dienstverband bij een stad ( Stadspijpers). Door het hoge, typische geluid waren de pijperfluiten naast trompetten, bij uitstek geschikt voor het “door”- spelen van signalen van Toren tot Toren. Denk aan het doorgeven van het signaal “Brand”. Vanaf deze tijd wordt er net zoals bij de koormuziek in families fluiten gebouwd. ( sopraan-alt-tenor-bas). Vele door handel rijk geworden Hanzesteden namen stadspijpers in dienst. Naast het spelen in diverse ensembles hadden deze musici ook een didactische taak; zij verzorgden het muziekonderwijs aan de gegoede burgers. Ook in het leger, bij de infanterie werden pijperfluiten, naast trommen gebruikt. Ook nu nog komen wij deze situatie tegen+ Tamboers en Pijpers van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. De pijperfluit is voor de ontwikkeling van de hedendaagse blaasmuziek van groot belang geweest; in tegenstelling tot de trompetten ( nog zonder ventiel) die alleen maar natuurtonen konden produceren, kon men op de pijperfluit melodieën spelen.

Tegenwoordig is een pijperfluit van metaal. Fluit-en tambourcorpsen zijn met uitsterven bedreigt. Waren er 20 jaar geleden nog zo’n 20 verenigingen in deze regio actief; nu zijn het er in héél Limburg nog maar 5. Enkele fluit- en tambourcorpsen zijn inmiddels overgeschakeld naar piccolocorps. In het begrensde Duitsland en België zijn wel veel verenigingen, maar deze beperken zich meestal tot de traditionele marsmuziek. St. Paulus echter zoekt de uitdaging door een breed scala van muzikale richtingen aan te boren.

Fluit- en tambourcorps St. Paulus doet er alles aan om deze unieke fluittraditie te behouden. Een groot voorbeeld daarbij zijn de tamboers en pijpers van de Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins

Fout: geen feed gevonden met ID 1.

Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.