Home
Over St. Paulus
Agenda
Nieuws
Media
Gastenboek
Leden
Links
volg ons op:
sponsoren
Jaarverslag 2011
Bezoekers: 4305
zondag 11 maart 2012

Bestuur, Leden, Dirigent, Instructeurs en Beschermheer.

 

Met gemeende trots mag ik U hierbij aanbieden het jaarverslag van het 77e verenigingsjaar van het Fluit- en Tambourcorps St. Paulus. Het jaar 2011 stond volledig in het teken van de Limburgse Kampioenswedstrijden (concours) die op 9 oktober in Brunssum werden gehouden. St. Paulus werd Limburgs kampioen in de 1e divisie (hoogste divisie) sectie E . In het verslag komt ik nog nader op terug.

Naast dit succes bereikte ons dit jaar het droeve bericht van het overlijden van onze ere-voorzitter Jan Bouwens op 1 augustus 2011.

In het voorliggende jaarverslag wordt verder van de meest in het oog springende bezigheden, ten dele in beknopte vorm, verslag gedaan.

 

BESTUUR

Tijdens de jaarvergadering op 20 februari 2011 werden de aftredende bestuursleden Sjef Bremen, John Jongen en Wiel Jongen herkozen voor een volgende zittingsperiode.

Per 31 december 2011 wordt het bestuur gevormd door onderstaande personen:

 

Jean Beugels voorzitter
Wiel Jongen secretaris
Gerrit van Voorst penningmeester
Sjef Bremen 2e secretaris
Bert Huiting lid
John Jongen lid
Harry Logister lid
Leo Rothkrans lid
Rick Jongen lid
Jill janssen lid

 

¤ Jan Bouwens (overleden op 1 augustus 2011) ere-voorzitter
¤ Johan van Hooren beschermheer
¤ Maurice Coumans dirigent sinds 1993
¤ John Jongen tambour-maître sinds 1983

 

LEDENBESTAND

Tijdens de jaarvergadering van 20 februari 2011 werden Maria Rothkrans, Marianne Jansen, Finn Logister en Lars Ooijen officieel tot lid van het korps benoemd.

Gedurende 2011 werd door 1 persoon het lidmaatschap beëindigd, te weten: Erik Bremen.

Per 31 december 2011 bestaat het ledenbestand uit:

 

66 spelende muzikanten incl.tambour-maitre waarvan 5 bestuur en 1 hoofdopleider
4 leerlingen (een groot aantal muzikanten hebben ook nog wekelijks les)
1 dirigent
1 instructeur slagwerk
3 vaandeldragers waarvan 2 bestuur
1 voorzitter 1 bestuur
2 bestuursleden 2 bestuur
1 beschermheer
7 non-actieve leden
86 leden waarvan 10 bestuur

 

Daarnaast bestaat er ook nog een damescomité waarvan 16 dames lid zijn.

 

PROGRAMMA 2011

8-jan Nieuwjaarsborrel
30-jan Solistenconcours, Hulsberg
20-feb Jaarvergadering
6-mrt Carnavalsoptocht, Düren
7-mrt Carnavalsoptocht, Aken
8-mrt Carnavalsoptocht, Landgraaf
19-03 en 20-03 LKW solisten/ensembles Maastricht
25-03 t/m 27-03 Repetitie-weekeinde
9-apr Praktijkexamen leerlingen in de Wendelwiek
25-apr Familiedag St. Paulus, Trim dich fit
8-mei Streetparade 50-jaar LBT te Baexem
22-mei Musikfest Kalterherberg Duitsland
27-05 t/m 29-05 Repetitie-weekeinde
5-jun Districtsfestival Noorbeek
11-jun Buffetdienst bij Pinkpop
19-jun Internationaal muziekfestival te Kerkrade-Holz
26-jun Processie Schaesberg
14-07 t/m 19-08 Zomervakantie
02-09 t/m 04-09 Repetitie-weekeinde
11-sep Districtsfestival Concordia, Melick
8-okt Generale repetitie in sporthal de Varenbeuk Heerlen
9-okt Limburgse Kampioenswedstrijden (Bondsconcours) te Brunssum
23-okt Receptie in het Streeperkruis t.g.v. Limburgse Kampioenstitel
29-okt NKW solisten/ensembles in Berlicum
6-nov Sint Maarten, Schaesberg

 

LBT SOLISTENCONCOURS

Zondag 30 januari namen solisten en ensembles van St. Paulus deel aan het LBT-solistenconcours te Hulsberg. Alle deelnemers behaalden een ruime 1e prijs. Twee maal werd het predicaat “lof” toegekend. Vooral de debutanten Denise Linders, Finn Logister en Vera v.d. Reijden deden van zich spreken. Een fijne prestatie bij hun eerste deelname aan een solistenwedstrijd!

Finn Logister eindigde in de Jeugddivisie op een gedeelde 3e plaats. Daphne Linders eindigde in de 5e divisie eveneens op de derde plek. In de 4e divisie ging Louise IJpelaar met de eer strijken. Voor Len Jongen was deze eer weggelegd in de 2e divisie. Lieke Beugels behaalde met haar resultaat het hoogste aantal punten in de 1e divisie, hetgeen ook de hoogste score was van het gehele concours.

Bij de ensembles 5e divisie ging de prijs naar het duo Joyce Kooyman/Louise IJpelaar.

 

Uitslagen:

Jeugddivisie
Finn Logister kleine trom 85 punten
Denise Linders pijperfluit 83
5e divisie
Daphne Linders pijperfluit 85
Joyce Kooyman pijperfluit 83
Vera v.d. Reijden kleine trom 81
4e divisie
Louise IJpelaar pijperfluit 89
Joëlle Joosten pijperfluit 83
Daphne Ooijen dwarsfluit 83
2e divisie
Len Jongen kleine trom 87
 
1e divisie
Lieke Beugels dwarsfluit 91, lof
Manon v.d. Leegte pijperfluit 90, lof
Ensembles, 5e divisie
Joyce Kooyman/Louise IJpelaar 86
Daphne Linders/Joëlle Joosten 85

 

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN

Zaterdag 19 en zondag 20 maart werden te Heythuysen de Limburgse Kampioenschappen voor solisten en ensembles gehouden. De oogst voor de 6 solisten en 2 duo’s was overweldigend. Maar liefst 4 solisten wisten de fel begeerde kampioenstitel in de wacht te slepen.

In de 5e divisie werd de titel behaald door Daphne Linders (pijperfluit) met 85 punten. In de 4e divisie ging Louise IJpelaar (pijperfluit) met 87 punten met de eer strijken. Manon van der Leegte (pijperfluit) behaalde met 90 punten de titel in de 1e divisie. Om het rijtje compleet te maken: in de 1e divisie dwarsfluit werd de Limburgse titel toegekend aan Lieke Beugels met het schitterende score van 95 punten!

 

Resultaten:

Jeugddivisie
Finn Logister kl.trom 85 punten 6e van 24 deelnemers
5e Divisie
Daphne Linders pijperfluit 85 Limburgs kampioen
Duo Daphne Linders/Joëlle Joosten pijperfluit 84
Duo Louise Ijpelaar/Joyce Kooyman pijperfluit 82,5
4e Divisie
Louise Ijpelaar pijperfluit 87 Limburgs Kampioen
2e Divisie
Len Jongen kl. trom 90, lof 2e van 7 deelnemers
1e Divisie
Manon van der Leegte pijperfluit 90, lof Limburgs Kampioen
Lieke Beugels dwarsfluit 95, lof Limburgs Kampioen

 

NEDERLANDSE KAMPIOENWEDSTRIJDEN (NKW) voor Solisten en ensembles

Te Berlicum vonden op 29 oktober 2011 de Nederlandse Kampioenswedstrijden voor solisten en ensembles plaats. Fluit- en Tambourcorps St. Paulus nam met 7 muzikanten deel aan deze kampioenswedstrijden waarbij maar liefst zes maal de Nederlandse kampioenstitel werd behaald. Daarnaast behaalde Lieke Beugels het hoogste aantal punten van het gehele concours. De verdere resultaten staan hieronder:

 

5e Divisie
Duo Daphne Linders/Joëlle Joosten pijperfluit 85, punten
Duo Louise Ijpelaar/Joyce Kooyman pijperfluit 86 Ned. Kampioen
Daphne Linders pijperfluit 85 Ned. Kampioen
4e Divisie
Louise Ijpelaar pijperfluit 90, lof Ned. Kampioen
2e Divisie
Len Jongen kl. trom 92, lof Ned. Kampioen
1e Divisie
Manon van der Leegte pijperfluit 92, lof Ned. Kampioen
Lieke Beugels dwarsfluit 95, lof Ned. Kampioen
en het hoogste aantal punten van het concours

 

PRAKTIJKEXAMEN OP 9 APRIL

Op 9 april deden een aantal leden van St. Paulus praktijk-examen waarbij een gemiddeld cijfer van 8,25 werd behaald. Deze examens werden in ons eigen verenigingslokaal de Wendelwiek afgelegd.

 

Dit zijn de individuele resultaten:

Len Jongen Kleine trom B 8,5
Tom Huiting Kleine trom B 8,5
Joyce Kooijman Pijperfluit A 7,5
Louise Ijpelaar Pijperfluit A 8,5
Joëlle Joosten Pijperfluit A 8,5
Lieke Beugels Dwarsfluit D 9
Daphne Linders Pijperfluit A 7
Melanie Rothkrans Dwarsfluit C 8,5
Jorn Jongen Dwarsfluit D 9
Daphne Ooijen Dwarsfluit A 7,5

 

MUZIKANT VAN HET JAAR

Deze eretitel werd in 2011 toegekend aan Len Jongen.

Len werd muzikant van het jaar vanwege zijn enthousiaste sociale omgang met alle leden van de vereniging en wel van jong tot oud.

 

FINANCIËN

De penningmeester zal verslag doen van inkomsten en uitgaven in 2011. Hieruit zal af te leiden zijn dat e.e.a. redelijk in evenwicht is. In verband met de aanschaf van een aantal instrumenten en een aantal nieuwe uniformen hebben we onze reserves moeten aanspreken. Deze middelen zullen de komende jaren ook weer terug moeten vloeien in de reserves. Er moet dus nadrukkelijk op gewezen worden om zeer alert te blijven op de steeds maar stijgende kosten in relatie tot de opbrengsten.

De voornaamste bron van inkomsten blijven contributies, donateuractie, subsidies, oud papier, betaalde optredens en voor het eerst ook opbrengst t.a.v. werkzaamheden bij PinkPop.

De post uitgaven geeft aan welke bedragen gemoeid zijn met honorarium dirigent, opleiding, huren, uniformen, instrumenten, etc.

Per mei 2011 werden de contributies met € 1,00 verhoogd. De huidige contributie bedraagt zodoende € 10,00 voor volwassenen en € 8,00 voor jeugdleden tot 18 jaar.

Naast de reguliere subsidies mochten we ook dit jaar van de stichting ABEL een financiële bijdrage ontvangen ter aanvulling van de opleidingskosten.

 

KASCONTROLE

Voor het boekjaar 2011 werden in de kascontrolecommissie benoemd, Joyce Ledoux, Jeu Peters en Jolande Huiting. Tijdens de jaarvergadering 2012 zullen zij verslag doen van hun bevindingen.

 

MATERIAALCOMMISSIE en AANSPREEKPUNT UNIFORMEN

De commissie bestond uit Harry Peters, Sjef Bremen, Gerrit van Voorst, Wiel Hendriks en Paul Ledoux. Voor wat betreft de uniformen waren de aanspreekpunten: John Jongen en Manja Logister.

 

MUZIEKCOMMISSIE

De MC in 2011 is als volgt samengesteld: Maurice Coumans, John Jongen, Wiel Jongen, Jolanda van der Leegte, Roger Jansen, Manja Logister, Jorn Jongen en Lilian Hustinx.

Zeer veel werk werd verzet m.b.t. het ordenen en archiveren van de gehele muziekbibliotheek.

De Muziekcommissie heeft regulier overleg met de dirigent en de tambour-maitre over de repertoirekeuze en het programma t.b.v. de verschillende optredens.

 

OPLEIDINGSTEAM

In 2011 werd er met name door de concoursdeelname geen actieve ledenwerving georganiseerd door middel van het bezoeken van basisscholen. Wel zijn er door het Hoofd Opleidingen oriënterende gesprekken gevoerd met de Stichting Muziekschool Kerkrade over deelname aan Klinkend perspectief, het pakket van muziekonderwijs dat door de muziekschool aan de basisscholen wordt aangeboden. Door participatie hier aan kan St. Paulus wederom een voet binnen de deur van de basisscholen in Schaesberg zetten om leden te werven. In 2012 verwachten wij te kunnen deelnemen aan Klinkend Perspectief. Een groot team van opleiders was in 2011 aan de slag met het opleiden en begeleiden van leerling-muzikanten en vervolgopleidingen, waarbij zeker de landelijke muziekexamens en de ongekend succesvolle solistenconcoursen vermeld dienen te worden.

In 2011 bestond het opleidingsteam uit: Ferry Logister, Manja Logister, Wiel Jongen, Lieke Beugels, Sally Jongen, Rick Jongen, Roger Jansen en Sandra de Jong.

 

VERENIGINGSLOKAAL

In afwachting van een eventueel nieuw te bouwen gemeenschapshuis in de kern van Schaesberg waren we ook in 2011 nog steeds gehuisvest in de Wendelwiek op het Eikske.

Ofschoon dit een oud gebouw betreft biedt dit gebouw ons juist zodanige mogelijkheden dat St. Paulus optimaal kan functioneren. Tijdens de opleidingsdag op woensdag wordt er in vier verschillende ruimten les gegeven. De zaal voor de wekelijkse korpsrepetitie is voldoende groot en er is ruimschoots opbergruimte aanwezig.

Ook tijdens de repetitieweekeinden in het kader van de voorbereiding voor het concours is weer gebleken hoe optimaal wij gebruik kunnen van de mogelijkheden die ons verenigingsgebouw ons biedt.

Het “beheer”van ons verenigingslokaal is in handen van John Jongen die er alles aan doet om te zorgen dat iedereen zich in de Wendelwiek thuis voelt.

 

OVERLIJDEN ERE-VOORZITTER JAN BOUWENS

Op 1 augustus bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van onze ere-voorzitter Jan Bouwens.

Jan Bouwens was lid van het Fluit- en Tambourcorps St. Paulus Schaesberg in de jaren 1989 tot aan zijn overlijden. In deze periode vervulde hij de functie van voorzitter van 1992 tot 2005. Onder zijn voorzitterschap heeft St. Paulus een nieuwe weg ingeslagen op muzikaal gebied, met succesvolle concoursdeelnames als oorzakelijk gevolg. Diverse Limburgse alsook Nederlandse Kampioenschappen werden behaald. Vanwege zijn verdiensten voor St. Paulus werd hij in 2005 benoemd tot erevoorzitter van onze vereniging.

Tevens was Jan Bouwens actief als bestuurder van het district Heerlen LBT en het bondsbestuur LBT.

Vanwege zijn inzet en goede verdiensten werd Jan Bouwens benoemd tot erelid van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.

 

Jan Bouwens was een integer, aimabel en sociaal ingesteld mens die zich steeds met kennis van zaken en veel enthousiasme heeft ingezet voor onze vereniging.

Vanwege zijn bestuurlijke kwaliteiten en grote inzet voor het verenigingsleven en de gemeenschap, heeft Hare Majesteit de Koningin Jan Bouwens een Koninklijke Onderscheiding verleend.

Moge Jan Bouwens rusten in vrede.

 

LIMBURGSE KAMIOENSWEDSTRIJDEN

Op zondag 9 oktober nam St. Paulus met succes deel aan het bondsconcours van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Dit concours vond plaats in Sporthal Rumpen te Brunssum.

Voor het eerst in ons bestaan ging St. Paulus met een zestigtal muzikanten op concours. Uniek en spannend ook vanwege het hoge aantal van 20 muzikanten, dat voor het eerst deelnam aan een concours. Dit alles onder muzikale leiding van dirigent Maurice Coumans en tambour-maître John Jongen.

Het werd een lange dag, die om 8.30 uur begon met cake en koffie in ons clubhuis ‘De Wendelwiek’. Een uurtje later vertrok de bus richting Brunssum, waarna om 11.30 uur het eerste optreden plaatsvond. In de 1e divisie (hoogste afdeling) speelde St. Paulus Timeline, een compositie van Rob Balfoort waarin verschillende muziekstijlen uit verschillende tijden de revue passeren. Na de pauze vervolgde het corps haar concoursdeelname: in de 2e divisie werd marcherend Mars Carré uitgevoerd. Pas bij de bekendmaking van de resultaten, konden de muzikanten opgelucht ademhalen: Timeline werd door de jury gewaardeerd met 86,33 punten waarmee de titel Limburgs Kampioen werd behaald. Met Mars Carré werden 82,44 punten behaald. Ter afsluiting van deze concoursdag speelde Fluit- en Tambourcorps St. Paulus het Limburgs volkslied waarna de deelnemende verenigingen afmarcheerden.

De resultaten werden gevierd in ‘De Wendelwiek’, waar onze voorzitter Jean Beugels iedereen bedankte voor de geleverde inzet, in het bijzonder de muzikanten die voor het eerst deelnamen aan een concours. Verder werden dirigent Maurice Coumans, tambour-maître John Jongen en exercitie-instructeur Theo Winkens in het zonnetje gezet.

 

RECEPTIE

Aan het eind van het verenigingsjaar 2011 is het gepast om terug te zien op de activiteiten die plaats vonden. In dit jaarverslag is getracht dit alles te verwoorden.

Evenals voorgaande jaren is een bijzonder woord van dank op z’n plaats voor alle leden, vrijwilligers en alle overige sympathisanten die gevraagd en ongevraagd het afgelopen jaar zich hebben ingezet voor onze vereniging. Zonder deze inzet waren de behaalde resultaten niet mogelijk geweest.

Een groot compliment is daarnaast zeker op zijn plaats voor de muzikanten en de dirigent die onze vereniging in 2011 tot Limburgs Kampioen hebben gemaakt.

 

Zeer opmerkelijk was hierbij het groot aantal leden die voor de eerste keer een dergelijk concours hebben meegemaakt en die in korte tijd van leerling tot muzikant zijn geworden die op het hoogste niveau musiceren.

 

Gezien het bovenstaande en als gevolg van onze “no-nonsens”-“handen uit de mouwen”cultuur kunnen wij met trots zeggen dat we aan de doelstelling van onze vereniging in 2011 volledig hebben voldaan namelijk:

 

  • Muzikaal in de 1e divisie van fluit en tambourcorpsen op het hoogste niveau te presteren;
  • De muzikale capaciteiten te presenteren tijdens locale activiteiten, carnavals optochten, parades, concoursen, concerten en concertreizen;
  • Alle leden, met voldoende inzet, deel uit te laten maken van een team ter verwezenlijking van de muzikale doelstelling, uitgaande van een duidelijk geformuleerd stappenplan;
  • Alle leden deel uit te laten maken van één groep waar met name naast muzikale prestaties ook voldoende ruimte is voor sociale contacten en activiteiten.

 

Natuurlijk zullen er altijd wensen blijven bestaan en zullen er steeds weer zaken voor verbetering in aanmerking komen. Het bestuur wil dit graag oppakken maar is hierbij afhankelijk van de inbreng van alle leden. Positieve opbouwende kritiek en frisse ideeën zijn daarvoor onmisbaar. Wij zullen in deze “snelle” tijd zeer alert moeten blijven op nieuwe (maatschappelijke)ontwikkelingen en deze inpassen in onze eigen cultuur zodat Het Fluit- en Tambourcorps St. Paulus ook in de toekomst haar bestaansrecht kan waarmaken. Wij hebben daarvoor meer dan ooit de hulp en steun van alle leden nodig. Muziek maken zal altijd een onderdeel vormen van onze verenigingscultuur. Ook het onderhouden van sociale contacten tussen leden onderling, thuisfront, ouders, familieleden etc. zullen daarvan een onderdeel blijven vormen.

 

Ook in 2011 kan St. Paulus met recht “Een bloeiende, energieke vereniging waar op hoog niveau wordt gemusiceerd” worden genoemd.

 

Mag ik U, medebestuurders, leden en sympathisanten, allen danken voor de prettige samenwerking in het afgelopen verenigingsjaar 2011.

 

 

Wiel Jongen,

secretaris Landgraaf, 4 maart 2012