Home
Over St. Paulus
Agenda
Nieuws
Media
Gastenboek
Leden
Links
volg ons op:
sponsoren
Cultuurprijs voor St. Paulus
Bezoekers: 4876
dinsdag 1 januari 2019

Op vrijdagavond 29 januari jl. vond in de Burgerzaal van het raadhuis de feestelijke uitreiking plaats van de Cultuurprijs. Galerie Ipomal en Fluit- en Tambourcorps St. Paulus werden door cultuurwethouder Harry Leunessen, namens het gemeentebestuur, in de bloemetjes gezet. Tevens ontvingen zij een oorkonde en een prachtige bronssculptuur van beeldend kunstenaar Wim Steins.

De prijs wordt ééns in de 3 á 4 jaar toegekend aan een groepering en een individu dat zich op de een of andere manier sterk profileert binnen de Landgraafse gemeenschap. Op de oproep om voordrachten te doen werd door een aantal mensen uit het Landgraafse culturele veld gereageerd. Alle voordrachten (14) werden inhoudelijk

getoetst aan een aantal criteria waaronder:

  • de kwaliteit van de prestaties
  • het belang en de betekenis voor de Landgraafse gemeenschap
  • de bereikte resultaten
  • uitstraling en professionaliteit
  • innovatieve aanpak

 

Alle voorgedragen kandidaten hebben op de een of andere wijze hun sporen verdiend. Ieder op zijn eigen niveau en in zijn eigen discipline en ieder steekt er op de een of andere manier bovenuit. Na een aantal bijeenkomsten van de jury spitste de discussie zich steeds meer toe, totdat uiteindelijk voor zowel de groepsprijs als de prijs voor een individuele prestatie een kandidaat overbleef.

Galerie Ipomal is onder de bezielende leiding van Ineke Paliska al bijna 25 jaar in Landgraaf actief en timmert nog steeds aan de weg om beeldende kunst onder de aandacht te brengen. Kwaliteit is daarbij steeds een belangrijk uitgangspunt.

Fluit- en Tambourcorps St. Paulus is een echte familieclub die muzikaal gezien al jarenlang op eenzame hoogte staat. Continuïteit en een verfrissende innovatieve aanpak spreken zeer aan.

In het jurryrapport werd het volgende gemeld.

Sinds 1934 is het Schaesbergse Fluit- en Tambourcorps St. Paulus muzikaal actief en vanaf 1965 heeft St. Paulus zich een plek verworven in de hoogste Nederlandse concoursafdeling. Met ruim 55 spelende leden speelt deze muziekvereniging inmiddels alweer vele jaren in de eredivisie. Dit onder leiding van de huidige dirigent Maurice Coumans en tambour-maître John Jongen.

De prestaties liegen er niet om. Het korps grossiert al decennia lang in Limburgse en nationale titels en is daarmee een begrip in de wereld van tambour- en fluitorkesten. De diversiteit van het repertoire, dat reikt van populaire marsen tot en met nieuwe, speciaal geschreven composities en de kwaliteit van de uitvoeringen, getuigen van een dynamische ondernemingsgeest. St. Paulus is een vereniging die midden in de gemeenschap staat. Belangrijk is de sociale cohesie binnen de vereniging. Hele gezinnen maken deel uit van de St. Paulusfamilie.

In 2009 vierde St. Paulus het 75-jarig bestaansfeest. Er is toen heel bewust niet gekozen voor een groots en kostbaar feest, maar voor het werken aan een duurzame samenwerking binnen het Landgraafse verenigingsleven (familiekoor Da Pacem, Koninklijke Fanfare Aloysiana, Schutterij St. Hubertus). Ook over de grens heen, in Duitsland en België, werd samenwerking gezocht met diverse muziekverenigingen. Op bestuurlijk niveau komt St. Paulus op voor de belangen van andere fluit-en tambourcorpsen. Korpsen kunnen elkaar zo steunen in hun ontwikkeling. De komende periode heeft St. Paulus zich als doel gesteld de teamspirit nog meer te intensiveren. In 2010 krijgt de jeugd de volle aandacht (jeugdweekend, nevenactiviteiten). Dit, ter voorbereiding op de naderende concoursjaren (2011-2012) waarin St. Paulus weer op hoog (landelijk) niveau wil gaan scoren.

Het is lovenswaardig, dat deze vereniging er niet alleen in slaagt om, tegen het tij van de huidige tijd in een verdwijnende cultuurvorm in stand te houden, maar daar door planning en beleid, gedrevenheid en professionaliteit en met de organisatie en uitvoering van speciale (theater)concerten zelfs nog een extra muzikale dimensie aan weet toe te voegen.

Dat alles was voor het gemeentebestuur aanleiding om op basis van het advies van de jury de Cultuurprijs 2009 voor groeperingen toe te kennen aan Fluit-en Tambourcorps St. Paulus Schaesberg.

Lees meer: