Home
Over St. Paulus
Agenda
Nieuws
Media
Gastenboek
Leden
Links
volg ons op:
sponsoren
Lintje voor Wiel Jongen
Bezoekers: 6247
dinsdag 1 januari 2019

Afgelopen weekend vond t.g.v. het 75-jarig bestaan van Fluit- en Tambourcorps Schaesberg – Landgraaf in Brasserie Minli een receptie plaats. Tijdens deze receptie werden ook een 7-tal jubilarissen gehuldigd. Namens de Limburgse Bond van Tambourcorpsen en de als vertegenwoordiger van de landelijke FKM werden door de heer Frans Verboeket, na een korte toespraak, de bijbehorende insignes uitgereikt. Johan van Hooren en Wiel Jongen kregen deze voor hun 40-jarig lidmaatschap; Jill Janssen, Janneke van Megen, Rick Hilkens, Erik en Inge Bremen vanwege hun 10-jarig lidmaatschap. Vervolgens werd de receptie geopend met een muzikale serenade door de plaatselijke Koninklijke Fanfare Aloysiana.

Hierna waren als afvaardiging van het Landgraafse college van B&W de heren Dritty en Leunessen aan de beurt. Daarbij nam Harry Leunesen het woord. Hij fêteerde St. Paulus vanwege hun jubileum en roemde de sociale en culturele betrokkenheid van deze vereniging. Met name noemde hij daarbij ook het grote jeugdige leden wat de vereniging rijk is. Daarbij feliciteerde hij ook de 3 muzikanten van St. Paulus die vorige week in Elburg 3 Nationale titels bij de Nederlandse Kampioenswedstrijden in de wacht sleepten: 4e div.: Sally Jongen (4e divisie); duo Sally Jongen/Lieke Beugels (3e divisie) en Manon van der Leegte als soliste (3e divisie). Een geweldige prestatie.

Tot slot werd Wiel Jongen naar voren geroepen. Wethouder Leunessen roemde Wiel’s betrokkenheid bij St. Paulus waar hij als slagwerker in 1969 begon. Wiel vervult sinds 1989 verschillende bestuursfunctie bij St. Paulus waaronder ook het vicevoorzitterschap en heeft tijdens de afgelopen jaarvergadering de functie van secretaris aanvaard. Een functie die de wethouder omschreef als de ‘spin in het web’ om een vereniging goed draaiende te houden.

Wiel is tevens een van de mede-initiatiefnemers geweest van de theaterconcerten Tutti Fluti (2003) en het succesvolle Paulissimo (2008). Verder is te noemen dat Wiel voorzitter is van de muziekcommissie en sinds 1990 deel uitmaakt van het opleidingsteam bij St. Paulus. Ook is hij de stuwende kracht bij de maandelijkse papierinzameling. Wiel is nauw betrokken bij het wel en wee binnen de vereniging en dat doet hij met hart en ziel.

Ook beroepsmatig (hij is werkzaam als afdelingshoofd bij de gemeente Landgraaf) wordt hij als collega zeer gewaardeerd en worden de voorheen genoemde punten en zijn z’n leidinggevende capaciteiten erkend. Na deze woorden werd de toon formeler van aard: “Op basis hiervan behaagde het de wethouder namens de Koningin der Nederlanden de heer Wiel Jongen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en werden de daarbij horende insignes uitgereikt. Hierna volgde een korte toespraak door de afvaardiging van het Oranje Comité en werd Wiel de bekende Oranjebitter aangeboden. Ondertussen had zich bij Brasserie Minli een lange rij wachtende gevormd om de vereniging en jubilarissen te feliciteren. Vele handen werden geschud. Collegae muziekverenigingen, politieke partijen, particulieren maar ook de plaatselijke middenstad en andere firma’s waren ruim vertegenwoordigd. Aan het einde van de receptie kwam nog een verrassing. Voorafgaand aan deze receptie had zich 3 weken geleden een actiecomité gevormd met als doel de muzikanten van St. Paulus te verblijden met een groots jubileumcadeau. Met name Johan en Monique van Hooren en Leo Rothkrans hebben heel wat meters afgelegd en persoonlijk de middenstand en overige firma’s benaderd voor een bijdrage. Deze sponsoren hadden er vervolgens voor gezorgd dat voor de 55 spelende muzikanten nieuwe muzieklessenaars (pupitres) aangeboden konden worden. Een geweldige prestatie. Voorzitter Jean Beugels bedankte dan ook het actiecomité en met name de aanwezige sponsoren voor dit gulle cadeau. Tot de kleine uurtjes werd het feest vervolgens voortgezet.

 

Open/download hier de presentatie 'Sponsoren Jubileumcadeau'.
Hiervoor is een actuele versie van Microsoft Office Powerpoint noodzakelijk.

Onze Wiel, koninklijk onderscheiden:

Hieronder een krantenartikel van 13 oktober 2009 uit het Limburgs Dagblad/Dagblad de Limburger.